Úvod »STIGA - DRTIČE» Sněhová radlice PARK


        

Sněhová radlice PARK

Sněhová radlice je nastavitelná ve třech směrech z místa obsluhy a má pracovní záběr 120 cm.

img

 

Dostupnost: Pošli dotaz
Číslo produktu: 13-3917-61
naše cena bez DPH : 9 909,09 Kč
naše cena s DPH (21 %):
11 990,00 Kč

do košíku:
  ks  

http://www.stiga.cz/Images/video/thumbs/play_300x200.png

Sněhová radlice je nastavitelná ve třech směrech z místa obsluhy a má pracovní záběr 120 cm. Je vhodná pro stroje Park 2WD, Park 4WD, Estate a Villa. Přídavná gumová lišta odhrne sníh dočista.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
I. Právní rámec zpracování
Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s
platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
II. Správce osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je společnost :
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město (dále též „správce“).
III. Přesnost osobních údajů
Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez
zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.
IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
•Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní
závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla,
doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů a údaje o uskutečněném
nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení
objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu);
právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na společnost Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01
Tovačov I-Město vztahuje.
•Telefonní číslo může být zpracováváno za účelem informování o stavu objednávky a době
doručení objednávky; právním základem zpracování tohoto údaje pro uvedený účel je souhlas
udělený subjektem údajů.
•Osobní údaje uvedené pod písm. a) a b) a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek,
uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení
internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro
uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.
•Osobní údaje zákazníků uvedené pod písm. a) a b) mohou být zpracovávány pro účely přímého
marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město; právním základem zpracování těchto
údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01
Tovačov I-Město Účastníte-li se soutěže pořádané společností Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29,
751 01 Tovačov I-Město mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu
na základě Vámi uděleného souhlasu.
•Číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů může být společností
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město vyžadováno a zpracováváno za
účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku
smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži
pořádané společností Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město , nebo při
vyzvednutí zboží placeného převodem z účtu či prostřednictvím úvěru, a s tím související
ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto
údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.
•Identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v prodejních a
skladových prostorách společnosti Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město.,
mohou být společností Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město zpracovávány
za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být
předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro
naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v
tomto případě oprávněný zájem společnosti Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01
Tovačov I-Město.
•Když používáte naše webové stránky www.tomikosek.cz(dále jen „Webové stránky“) společnost
T Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město z Vašeho prohlížeče přijímá a
zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací
používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou
zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a
informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k
určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk,
druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové
stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání,
uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.
Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom
porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje
poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies
používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění
trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich
Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.
•Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto
jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich
Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při
každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a
také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
•Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat
funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých
případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám
zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete,
může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
•Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se
sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu
(cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu
Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je
součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies
může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo
nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích,
a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.
Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“
nacházející se ve spodní části každé z našich Webových stránek.
Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený
subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti
Webových stránek.
V.
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. V písm. a), b) a g) je smluvním požadavkem společnosti
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město. Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa
elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně
případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby),
adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající
fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů
může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.
VI. Doba uložení
Osobní údaje budou uloženy u společnosti Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město
po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po
kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních
nároků.
VII. Kategorie příjemců osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů může společnost Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov IMěsto
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
•Doručovatelé zásilek
Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně
případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické
osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu
zajišťujícímu doručení objednaného zboží.
•Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
Správce je oprávněn poskytnutou osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové
a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné
pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním
řízení.
•Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti
reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných
náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.
•Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
Správce je oprávněn poskytnou adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání
obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.
VIII. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
IX. Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
X. Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat,
pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
XII. Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat
osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní
údaje poskytnuty,
XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně
profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely
přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů,
které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého
marketingu.
XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu:
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město písemným oznámením zaslaným na adresu
sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících
se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému
kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.
XV. Pověřenec
Správce Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město nejmenoval žádného pověřence.
XVI. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého
obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se
domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Opište text z obrázku: *
captcha Nový obrázek

Upozornění. Správce webu si vyhrazuje právo smazat vulgární nebo takové příspěvky, které by poškozovaly zájmy správce webu.

MGMxN2M1